Dagens ord de senaste 30 dagarna

Mars

21TiKlimatflykting

Flyktingar som tvingats till att fly sitt hem på grund av klimatförändringar.

20Hybridkrig

Krig som kombinerar traditionella militära metoder med irreguljära och civila metoder.

19Paltkoma

Den dåsighet och matthet som drabbar den proppmätte efter en stadig måltid.

18Triage

En process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur.

17FrDepesch

Brådskande rapport till en utrikesminister som sammanställs av en ambassadör.

16ToDelningsekonomi

Delningsekonomi innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i begreppet

15OnSpökgarn

Fiskenät som dumpats i vattnet och spöklikt driver runt och fortsätter fånga fisk och annat som lever i vattnet.

14TiDatormoln

Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan.

13Habilitering

Träning med syfte till återanpassning till dagligt liv efter sjukdom eller kroppsskada.

12Kroppsaktivism

Kroppsaktivism är en ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper.

11Flexitarian

En person som vars kost är baserad på vegetarisk föda men som då och då även äter kött och/eller fisk och fågel.

10FrKosläpp

Det tillfälle på våren då mjölkkor släpps ut på grönbete efter att ha varit inomhus i ladugård under vintern.

09ToKlimatsmart

En produkt, tjänst, eller beteende som är bra för miljön och i förhållandevis låg utsträckning bidrar till någon av människan orsakad klimatförändring.

08OnSnackis

Ett samtalsämne som fått en stark (tillfällig) ökning i popularitet.

07TiCashback

Ett system där kunden får en mindre återbetalning på sina inköp.

06Beslutsblindhet

Beslutsblindhet kallas det fenomen som innebär en oförmåga att upptäcka och genomskåda manipulering av åsikter och ställningstaganden.

05Qwerty

Namnet på den vanligaste layouten hos tangentbord (för dator eller skrivmaskin), eller om en variation av denna där de sex första tangenterna på översta bokstavsraden är QWERTY.

04Bakplåt

Plåtskiva som bakverk ligger på under gräddning och eventuellt även under efterföljande avsvalnande.

03FrFotobomba

När ett djur eller människa mer eller mindre omedvetet hoppa in framför en kamera eller på annat sätt förstöra för den som fotograferar.

02ToKlimatångest

Ångest över klimatförändringar orsakade av människan och dess konsekvenser.

01OnBlåskärm

Ett slags allvarligt felmeddelande på en (vanligen Windows-) dator, vanligen i form av en blå helskärmsbild med vit text och vanligen utan annan möjlighet att få igång datorn igen, än genom att starta om den.

Februari

28TiAttitydinkontinens

Oförmåga att hålla inne med vad man tycker, vilket kan anses uppkäftigt.

27Rattsurfa

Att som chaufför av ett fordon under färd använda fristående dator eller mobiltelefon i syften som inte har med framförandet av fordonet att göra (i synnerhet för att titta på material via Internet), vilket minskar förarens uppmärksamhet på trafiken och ökar risken för olycka.

26Nomofobi

Rädsla för att inte vara anträffbar via mobiltelefon.

25Kalsongbadare

Badande eller simmande person som under sina ordinarie badbyxor har på sig sina underkläder, som denne omedvetet eller medvetet gör synliga.

24FrPlastbanta

Betyder att du byter ut plasten i hemmet och vardagen mot miljövänligare och säkrare alternativ som är bättre för både din hälsa och för miljön, vilket leder till minskad plastkonsumtion i samhället.

23ToRondellhund

En modell av en hund, vanligen byggd av trä eller annat lättillgängligt material, byggd av (anonym) privatperson (eller förening) och placerad i det centrala området (rondellen) vid en cirkulationsplats för biltrafik, vanligen av estetiska eller humoristiska skäl.

22OnStalka

Att ständigt förfölja, såväl på internet som IRL, övervaka ofta under flera år, vara psykopatiskt besatt av någon.

21TiPlanogram

Planogram är ett schema över produkters placering i en butikshylla. Det används inom detaljhandeln för att planera och effektivisera försäljning per kvadratmeter.

20Cybersoldat

Person anställd av försvaret vars arbete består av bekämpning av digitala hot från till exempel främmande makt och terroristorganisationer.