Dagens ord de senaste 30 dagarna

December

03Attitydinkontinens

Oförmåga att hålla inne med vad man tycker, vilket kan anses uppkäftigt.

02FrRattsurfa

Att som chaufför av ett fordon under färd använda fristående dator eller mobiltelefon i syften som inte har med framförandet av fordonet att göra (i synnerhet för att titta på material via Internet), vilket minskar förarens uppmärksamhet på trafiken och ökar risken för olycka.

01ToNomofobi

Rädsla för att inte vara anträffbar via mobiltelefon.

November

30OnKalsongbadare

Badande eller simmande person som under sina ordinarie badbyxor har på sig sina underkläder, som denne omedvetet eller medvetet gör synliga.

29TiPlastbanta

Betyder att du byter ut plasten i hemmet och vardagen mot miljövänligare och säkrare alternativ som är bättre för både din hälsa och för miljön, vilket leder till minskad plastkonsumtion i samhället.

28Rondellhund

En modell av en hund, vanligen byggd av trä eller annat lättillgängligt material, byggd av (anonym) privatperson (eller förening) och placerad i det centrala området (rondellen) vid en cirkulationsplats för biltrafik, vanligen av estetiska eller humoristiska skäl.

27Stalka

Att ständigt förfölja, såväl på internet som IRL, övervaka ofta under flera år, vara psykopatiskt besatt av någon.

26Planogram

Planogram är ett schema över produkters placering i en butikshylla. Det används inom detaljhandeln för att planera och effektivisera försäljning per kvadratmeter.

25FrCybersoldat

Person anställd av försvaret vars arbete består av bekämpning av digitala hot från till exempel främmande makt och terroristorganisationer.

24ToGrafikprocessor

Beräkningsenhet som oftast sitter på, och utgör den centrala beståndsdelen av, ett grafikkort och som främst är avsedd att utföra grafikberäkningar (och därmed producera den bild som skickas från datorn till en bildskärm).

23OnGrindsamhälle

Ett bostadsområde eller stadsdel som omgärdas av staket, mur eller dyligt i avsikt att hålla obehöriga utanför.

22TiFörakta

Anse att någon är mindre värd än en själv och/eller ogilla personen mycket stark.

21Mambo

En person som är myndig och bor hos sin mamma.

20Hemester

Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten av hemmet. Ordet är ett teleskopord bildat av hemma och semester, baserat på det amerikanskengelska begreppet staycation.

19Nyhetstorka

När det är stor brist på stora och/eller intressanta nyheter, ofta under sommarmånader då många är på semester och inte mycket händer.

18FrRenovräkning

Renovräkning innebär att hyresvärdar renoverar och höjer hyran så mycket att hyresgästen inte har råd att bo kvar, dvs vräkning genom renovering.

17ToBarista

En bartender som tillreder kaffedrinkar av olika slag.

16OnTwerka

Twerking är en dansstil, där dansaren, som vanligtvis är en kvinna, står lätt hukande och bredbent och skakar sina höfter och rumpa, på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt utmanande.

15TiKlimatstrejk

En strejk (skolstrejk) för att dra uppmärksamhet till klimatet (klimatförändring).

14Dumpstra

Rädda kasserade, men ännu användbara, (mat)varor från att förstöras genom att leta rätt på dem i containrar eller på andra avfallsställen.

13Nätfiske

Nätfiske, lösenordsfiske, eller phishing är en form av social manipulation och en olaglig metod att lura innehavare av bankkonton och andra elektroniska resurser att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information.

12Amatörpsykolog

En person som inte är utbildad psykolog men som försöker att analysera andra människor ur ett psykologiskt perspektiv.

11FrCyberattack

En attack eller ett intrång mot datorsystem, såsom infrastruktur, datornätverk eller persondatorer, med syfte att stjäla, ändra eller förstöra visst mål.

10ToPolyamori

Polyamori är utövandet, önskan om eller förmågan till flera samtidiga kärleksrelationer, med samtycke från alla inblandade.

09OnSvischa

Betala eller föra över pengar med hjälp av sitt mobilnummer.

08TiSkärmsläckare

Ett datorprogram som, ofta visandes visuellt tilltalande bilder, körs när datorn varit inaktiv ett visst antal minuter.

07Båtskam

Skamkänsla kring båtresor i samband med diskussioner kring sjöfartens bidragande till miljöförstöringen.

06Kärrtorpa

Att göra motstånd mot spridning av nazistisk propaganda och nazistiskt våld.

05Brandvägg

En brandvägg eller brandmur är inom datateknik en dedikerad dator eller en programvara som kan installeras i en generell dator i syfte att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer.

04FrRetronym

En retronym är ett ord eller en fras som har skapats för en redan namngiven företeelse, till följd av att det ursprungliga ordets betydelse har vidgats. Ett exempel är "akustisk gitarr", för att skilja det som förr endast kallades gitarr från de nyare elgitarrerna.