Händelser den 1 april

Denna dag i historien (1 april)

 • 2022

  Coronaviruset klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom.

  Källa: Wikipedia
 • 2017

  Den svenske skådespelaren och regissören Gösta Ekman den yngre avlider.

  Källa: Wikipedia
 • 2009

  Den starkt kritiserade svenska lagen Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (i folkmun kallad Ipred-lagen, efter EU-direktivet IPRED, som den bygger på) träder i kraft efter att ha röstats igenom i riksdagen den 25 februari.

  Källa: Wikipedia
 • 2009

  I Sverige går Nutek i graven och ersätts av Tillväxtverket.

  Källa: Wikipedia
 • 2008

  Svenska och danska posten meddelar att de tänker slås samman med huvudkontor i Stockholm. Det nya bolaget får 50.000 anställda.

  Källa: Wikipedia
 • 2001

  Jugoslaviens förre president Slobodan Milošević arresteras av serbiska myndigheter och sätts i husarrest. Den 28 juni utlämnas han till krigsförbrytartribunalen i Haag.

  Källa: Wikipedia
 • 1979

  Sedan den persiske shahen Mohammad Reza Pahlavi under den iranska revolutionen har gått i landsflykt i mitten av januari kan revolutionsledaren Ruhollah Khomeini denna dag utropa Iran till islamsk republik, med sig själv som högste ledare.

  Källa: Wikipedia
 • 1976

  De amerikanska datorentreprenörerna Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald Wayne grundar företaget Apple Computer, som blir bland de första i världen att tillverka persondatorer.

  Källa: Wikipedia
 • 1953

  Sveriges första manliga sjuksköterska utexamineras.

  Källa: Wikipedia
 • 1924

  Den tyske nazistledaren Adolf Hitler döms till fem års fängelse för sin delaktighet i den misslyckade statskuppen i München i november året före. Han blir frigiven efter endast nio månader, men under fängelsetiden skriver han första delen av sitt politiska manifest Mein Kampf.

  Källa: Wikipedia
 • 1918

  Den brittiska arméns och flottans flygvapenkårer, som båda har bildats 1912, slås samman och bildar Royal Air Force, som blir grunden till det brittiska flygvapnet.

  Källa: Wikipedia
 • 1905

  Den internationella nödsignalen i morse-alfabetet SOS tas i bruk av den tyska regeringen.

  Källa: Wikipedia
 • 1867

  Den sydostasiatiska ön Singapore, som har varit en brittisk handelsstation sedan 1819 och som sedan 1824 helt har varit i brittiska händer, blir kronkoloni inom det brittiska imperiet.

  Källa: Wikipedia
 • 1826

  Den amerikanske uppfinnaren Samuel Morey tar patent på en tidig förbränningsmotor.

  Källa: Wikipedia
 • 1807

  Svenskarna genomför utfallet från Stralsund under svensk-franska kriget 1805-1810.

  Källa: Wikipedia
 • 1767

  Frankrike överför sin bosättning Puerto de Soledad på Västfalkland till Spanien. Spanjorerna kallar ögruppen Malvinerna.

  Källa: Wikipedia
 • 1643

  Den dalsländska orten Åmordh får stadsprivilegium av drottning Kristinas förmyndarregering och blir under namnet Åmål landskapets enda stad.

  Källa: Wikipedia
 • 1577

  Den svenska kungen Erik XIV begravs i Västerås domkyrka.

  Källa: Wikipedia
 • 1520

  Unionskungen Kristian II kungör fullt sanningsenligt att Sveriges riksråd har utsett honom till kung över Sverige.

  Källa: Wikipedia